2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය- උදාරි වර්ණකුලසුරිය
August 11, 2016

2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය සඳහා ඔබගේ මනාපය උදාරි වර්ණකුලසුරියට නම්
You can vote here..!!! (Go to Vote Here! link)
https://www.facebook.com/sumathiawards.lk

For more info: 
https://www.facebook.com/sumathiawards.lk/posts/1069808213056199:0

Udari Warnakulasooriya - Sumathi Awards 2016

@Udari Warnakulasooriya 2016 වසරේ ජනප්‍රියම නිළිය සඳහා ඔබගේ මනාපය Sumathi Awards 2016 පුංචි තිරයේ මහා කලා මංගල්‍යය 21st Sumathi Awards #SumathiAwards #SumathiAwards2k16 #2k16

Posted by Sumathi Awards on Thursday, August 11, 2016
Read More

ආදරණීය කතාවක් | A melody of love Official Web Launch
June 23, 2016

ආදරණීය කතාවක්
A Melody of Love
...........................
කඳුලින් බොඳ වූ ප්‍රාර්ථනා, සෙනෙහසේ පූජනීයත්වයෙන් දළුලා වැඩෙන්නේ සැබෑ ආදරයක අරුමය අපට පසක් කර දෙමිනි. ඒ ආදරය විටෙක රුවන් වලාවක් සේ විචිත්‍රවත්ය. තව වරෙක මන්දාරම් අහසක් සේ හැඬුම්බරය. කඳුළත්, සිනහවත් අතර දෝලනය වන යුගයේ ඒ ආදරණීය කතා පුවත අතිශය ආකර්ෂණීය සිනමා සිත්තමක් ලෙසින් ප්‍රේක්ෂකයා අභිමුව දිග හැරේ.

http://adaraneeyakathawak.com/

 

Adaraneeya Kathawak

Read More

ආදරණීය කතාවක් | A melody of love Official Songs
June 2, 2016

...........................
ආදරණීය කතාවක්
A Melody of Love
...........................
Regal Colombo, Rregal Kandy

Count down started for the big day of the melody of love. I welcome you all to join and experience the love from 10th of June onwards..

 
Read More

Adaraneeya Kathawak - Official Teaser Trailer
February 21, 2016

Adaraneeya Kathawak - Official Teaser Trailer

The waiting is over my dear friends. My new movie is all set to release in May... Hope you will enjoy this teaser trailer...!! 

Read More

Mrs Globe 2015 Performing at the Charity event
December 12, 2015

Performed Angampora(martial art in Sri Lanka) mixed with Pahatharata Dance. I was so excited for this event. I think I have done a decent job here. Please enjoy the HD version below.

Read More

Mrs Globe 2015 Mrs Sri Lanka & Mrs Uruguay
December 12, 2015

Myself and Mrs Uruguay were interviewed by Mrs Singapore Globe 2014 Audrey just before we off to Shore. 

Read More

Mrs Globe 2015 Riana Mooi meeting all delegates
December 3, 2015

I was so excited to meet Mrs. Globe 2015 Riana Mooi and finally here I am with her.

Read More

Mrs. Globe 2015 Dayout with beautiful ladies
December 2, 2015

We came to this place as strangers but now we are like sisters. These are pics from a day out today. The pageant is getting more excited with the time pass by. Few more days to go for the big day. Fingers crossed..!!

Click on More link below to see more photos.

Read More

Mrs. Globe 2015 First Few days in China
December 1, 2015

I am beyond excited to be with all beautiful ladies from all over the globe. We gathered here to win one title which is “Mrs. Globe 2015”. I am sharing few clicks of me and other contestants.

Click on More link below to see more photos.

 

Read More

Mrs. Globe Online Voting Started
November 9, 2015

 

OFFICIAL ANNOUNCEMENT FROM MRS. GLOBE. Virtual Voting is now open. You can Vote me by clicking the link below and...

Posted by Udari Warnakulasooriya - Mrs.Sri Lanka Globe 2015 on Saturday, November 7, 2015
Read More

Susumata Pawa Rahashin
October 27, 2015

Watch latest episode of Susumata Pawa Rahasin.

(Click on Read More to watch the Video)

  • Director:  Saranga Mendis & Manjula Karunarathne
  • Producer:  Plus One Productions
  • Character:  Ranjana
  • Channel:  Sirasa TV

Read More

Mrs. Sri Lanka Globe 2015 Finale
October 18, 2015

Mrs Sri Lanka Globe 2015 Finale

The winning moment..

Read More

Queen of Mermaid Photo Shoot
January 15, 2015

We had this new concept wedding photo shoot at Mout beach. Everybody made 200% of their efforts to get this done successfully.

(Click on Read More to watch the Video) 

Queen of Mermaid

 

Read More

Featured Blogs